ทำความรู้จัก พลังงานแสงอาทิตย์ กับข้อดีและข้อเสียที่คุณไม่เคยรู้

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่มีข้อดีมากมาย และถือได้ว่าเป็นพลังงานที่ยั่งยืนต่ออนาคตของโลกเรา การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่มีมลภาวะ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในหลายด้านด้วย ในบทความนี้เราจะพูดถึง พลังงานแสงอาทิตย์ มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร ทำไมคุณควรสนับสนุนและใช้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้

พลังงานแสงอาทิตย์ คืออะไร

พลังงานแสงอาทิตย์ คืออะไร

พลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานที่เกิดขึ้นจากแสงแดดที่มาจากดวงอาทิตย์ และใช้ในการสร้างไฟฟ้าหรือความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ถูกค้นพบครั้งแรกจากการสังเกตแสง พบว่าพลังงานนี้สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้โดยปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโฟโตโวลตาอิก (photovoltaic effect) การทดลองแรกที่แสดงปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1839 โดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อ A.E. Becquerel ที่ใช้แผ่นเหล็กไฮดรอกไซด์และแผ่นเหล็กในน้ำเป็นตัวตั้งกระแสไฟฟ้า และใช้แสงอาทิตย์เพิ่มกระแสไฟฟ้าของระบบ

 

พลังงานแสงอาทิตย์ อาจจะมีข้อเสีย แต่ข้อดี ที่สำคัญคือ เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยมลภาวะ และมีศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความเป็นอิสระในการผลิตพลังงานในหลายส่วนของโลก การพัฒนาและการนวัตกรรมในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ยังยั่งยืนต่ออนาคตที่ยั่งยืนของการผลิตพลังงานในโลกของเราด้วยความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายและเสริมความมั่นคงของระบบพลังงานทั่วโลกอีกด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ ทำงานอย่างไร

พลังงานแสงอาทิตย์ ทำงานอย่างไร

พลังงานแสงอาทิตย์ มีข้อดี ข้อเสีย มากมาย หนึ่งในนั้นคือเรื่องของทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดที่สามารถใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในหลายทาง เช่น การผลิตความร้อน ปฏิกิริยาทางเคมี และการสร้างกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สามารถปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นตามขนาดและช่วยให้เกิดพลังงานที่เก็บสะสมไว้สำหรับการใช้งานในภายหลังได้เร็วขึ้น

ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาถึงโลกในแต่ละวันนั้นมากกว่าความต้องการพลังงานในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดหวัง คำถามคือว่าเราจะควบคุมศักยภาพนี้อย่างไร และเพื่อให้เข้าใจกับสิ่งนี้ เราจึงต้องศึกษาวิธีการทำงานของพลังงานแสงอาทิตย์อย่างละเอียดและชัดเจน

มนุษย์จึงได้ผลิตอุปกรณ์ที่ทำงานกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการใช้ความร้อนจากแสงแดด เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยความร้อน กระบวนการนี้เกิดขึ้นด้วยตัวกลางที่มนุษย์สร้างขึ้น เราเรียกอุปกรณ์นี้เรียกว่า “โซลาร์เซลล์” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแปลงแสงแดดเป็นพลังงานที่ใช้งานได้

พลังงานแสงอาทิตย์ มีกี่ประเภท

พลังงานแสงอาทิตย์ มีกี่ประเภท

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีที่ยั่งยืนและเพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการปล่อยก๊าซเสียหายต่อชั้นบรรยากาศ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงานในระยะยาว ซึ่งการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในส่วนของการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และการนำเสนอแบบใหม่ในการใช้งานในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักตาม ประโยชน์ของ การใข้ พลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้

พลังงานที่เกิดจากแสง

พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบพลังงานแสงมีลักษณะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ตามรูปแบบของการใช้และประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการจับพลังงานแสงและการแปลงเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

 1. พลังงานแสงอาทิตย์แบบแอคทีพโซลาร์: รูปแบบพลังงานนี้คือการใช้โฟโตโวลตาอิคส์หรือ solar thermal เพื่อจับและแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนโดยตรง โดยใช้ตัวแปรอุณหภูมิเพื่อผลิตพลังงานหรือเก็บพลังงานในระหว่างวันเพื่อใช้งานในช่วงกลางคืนหรือในสถานการณ์ที่จำเป็น
 2. พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาสีฟ: รูปแบบพลังงานนี้ ใช้ในงานอาคารที่ต้องการกำลังไฟจำนวนมาก กระจายความร้อนในประเทศเมืองหนาว ทำให้รูปแบบนี้มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงในการรับแสงแดดโดยตรง โดยวัสดุที่ใช้จะสามารถสะสมความร้อน (thermal mass) เพื่อควบคุมอุณหภูมิในอาคาร หรือใช้วัสดุที่กระจายแสงอาทิตย์เพื่อลดความร้อนภายในอาคาร นอกจากนี้ยังรวมถึงการออกแบบพื้นที่ว่างให้การหมุนเวียนอากาศโดยธรรมชาติเพื่อลดการใช้พลังงานเพิ่มเติมในการควบคุมอากาศในอาคาร

พลังงานที่เกิดจากความร้อน

พลังงานที่เกิดจากความร้อนคือพลังงานที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในบ้าน หรือครัวเรือนทั่วไป พลังงานในกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติได้ทั่วไป โดยวิธีการทำให้เกิดความร้อนไม่ได้มาจากแค่การใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เท่านั้น แต่สามารถให้ความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีได้ ยกตัวอย่างเช่น พลังงานน้ำ พลังงานลมจากกังหันลม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นข้อดีของ การใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ แทนพลังงานไฟฟ้าประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์

ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของโลกเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แต่ก็มีทั้งข้อดี ข้อเสียมากมาย แต่พลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังคงได้รับความสนใจมากขึ้น ในภายหลังจากการตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมและความจำเป็นในการลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามาทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมว่าพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ผลิตกระแสไฟฟ้า

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความสนใจในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งมีทั้งข้อดี ข้อเสียของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ก็ถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ หนึ่งในวิธีการที่ได้รับความสนใจมมากที่สุดคือการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อน ซึ่งมีประโยชน์ในหลายมิติดังนี้

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสภาพแวดล้อมในรูปของก๊าซเรือนกระจก การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องสำคัญในการทำให้สภาพภูมิอากาศมีความเสียหายน้อยลง และลดโอกาสเกิดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อโลกและมนุษย์ และนี่คือ ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 • ลดค่าใช้จ่ายในพลังงาน: การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ำกว่าพลังงานจากแหล่งพลังงานที่ไม่ใช่มิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อติดตั้งระบบแสงอาทิตย์แล้ว ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ และมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน สิ่งนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในพลังงานสำหรับบริษัทหรือผู้บริโภค
 • ลดพลังงานที่นำเข้า: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดอัตราการนำเข้าพลังงานจากแหล่งนำเข้าต่างประเทศ ที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น ราคาน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ ที่เป็นส่วนเพิ่มค่าใช้ง่ายต่อพลังงานทั้งสิ้น
 • สร้างงานและส่งเสริมเศรษฐกิจ: การพัฒนาและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยสร้างงานให้กลับกลายมาเป็นสาขาอาชีพที่มีความเกี่ยวข้อง และยังส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและชาติ อาจถือได้ว่าเป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่มีความยั่งยืน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความมั่นคงและลดความขึ้นอยู่กับพลังงานที่นำเข้า ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนทั้งสำหรับโลกและสังคมของเราในระยะยาว

ผลิตความร้อน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตความร้อนเป็นหนึ่งในวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายในการทำความร้อนสำหรับอุปกรณ์และสถานที่ต่างๆ ซึ่งข้อดีของ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

 • ลดการใช้พลังงานไม่ยั่งยืน: การผลิตความร้อนจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงสิ่งที่เป็นทรัพยากรจำกัดและมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงานไม่ยั่งยืนนี้ ช่วยลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ และยังเป็นประโยชน์สิ่งแวดล้อม
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: การลงทุนในระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตความร้อนในระยะยาว ระบบพลังงานแสงอาทิตย์มักมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง แต่หลังจากติดตั้งและใช้งานเป็นประจำ จะช่วยประหยัดเงินในการจ่ายค่าพลังงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพราะระบบพลังงานแสงอาทิตย์มักมีอุปกรณ์ที่คงทนและไม่ต้องการการบำรุงรักษาเป็นประจำอย่าง Sorarus เองก็คือหนึ่งในแบรนด์ที่มีบริการติดตั้งอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานความร้อนที่ได้คุณภาพสูง จนคุณสามารถผลิตและใช้งานน้ำร้อนได้ด้วยตัวเองเลย และที่สำคัญยังมีช่างผู้ชำนาญคอยดูแลให้คุณ

ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานแสงอาทิตย์ คือ แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นจากแสงและความร้อนของแสงอาทิตย์ที่มีทั้งประโยชน์และความสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเรา ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ มีหลายส่วนที่คุณควรรู้

 • พลังงานที่สะอาดและยั่งยืน: พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดและไม่ส่งผลต่อมลพิษในบรรยากาศ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องใช้พลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือถ่านหิน ซึ่งมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์และเป็นพลังที่ไม่ยั่งยืน การลดการใช้พลังงานไม่ยั่งยืนนี้เองก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีในการรักษาโลกของเรา
 • ลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าและความร้อน โดยเฉพาะในระยะยาว หากมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบ้านหรืออาคาร คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายบิลไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่คงทนและไม่ต้องการการบำรุงรักษาเป็นประจำ
 • ความเสถียรและความยืดหยุ่น: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเพิ่มความเสถียรในการจัดหาพลังงาน โดยเฉพาะในสถานที่ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยเราสามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบกักเก็บพลังงานใช้ในช่วงเวลาคืนหรือวันที่มีต้องการแดด

ข้อเสียของพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อเสียของพลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งพลังงานที่มีหลายข้อดี แต่ก็ยังมีข้อเสียบางอย่างที่คุณควรรู้ และข้อเสียบางอย่างส่งผลต่อการใช้งานของคุณ ซึ่งคุณควรทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไว้และเรียบเทียบระหว่าง ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนเลือกนำมาใช้งาน ซึ่งข้อเสียของพลังงานแสงอาทิตย์มีดังนี้

 • การผลิตกระแสไฟขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ: การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับแสงแดด ซึ่งหมายความว่าการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงเวลาที่มีแสงแดดมาก เช่นในวันที่มีอากาศแจ่มใส มีเมฆครอบคลุมหรือการใช้งานในกลางคืนอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง ซึ่งอาจมีผลให้ไม่มีการผลิตพลังงานในบางช่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง: ระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่สูง ซึ่งรวมถึงการซื้อและติดตั้งโครงสร้างการส่งน้ำไปยังถังเก็บพลังงาน และระบบเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า ข้อนี้อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายในระยะยาวที่สูงกว่าการใช้พลังงานแบบเดิม
 • พื้นที่ที่จำเป็น: ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ต้องใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ในบางกรณี การใช้พื้นที่นี้อาจเป็นปัญหาในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัดหรือที่ต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

พลังงานแสงอาทิตย์ กับ โซลาร์เซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ กับ โซลาร์เซลล์

ระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Photovoltaic System) เป็นระบบที่ใช้โซลาร์เซลล์ (solar cells) เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้ โซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดูดอิเล็กตรอนจากแสงอาทิตย์และแปลงมันเป็นกระแสไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยอุปกรณ์และส่วนประกอบหลายชนิดที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบนี้มีลักษณะการทำงานแบบเชื่อมต่อกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของไฟฟ้าที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ประโยชน์ของโซลาร์เซลล์ สำหรับคนที่ติดตั้งไว้ในบ้านจะเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้ามากเกินจำเป็น นอกจากนี้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับโซลาร์เซลล์ ยังคงต้องคำนึงถึงเรื่องของการติดตั้งเป็นสำคัญอีกด้วย Sorarus คือหนึ่งในตัวเลือกที่หลายคนมองหา เพราะเรามีบริการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการมืออาชีพ ที่จะทำให้บ้านของคุณปลอดภัย และมีไฟฟ้าใช้ในตอนกลางคืน

สรุป

พลังงานจากแสงอาทิตย์ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ให้ได้พิจารณา แต่ก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานสะอาด ที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน ส่วนสำคัญของการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์คือแผงโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งเท่านั้น การใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่าย และช่วยรักษาให้สิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย

Leave a commentสงวนลิขสิทธิ์ © 2021 บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็นเนอร์จี จำกัด