มารู้จัก โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร การเกษตรสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เป็นการเกษตรรูปแบบใหม่ในปัจจุบันที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แทนระบบไฟฟ้าปกติ มีคุณประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานอย่างมากเพราะช่วยประหยัดพลังงานให้กับเกษตรกร ดังนั้น มารู้จักว่าระบบ การใช้โซล่าเซลล์ในการเกษตร นี้คืออะไร มีข้อดีอย่างไร พร้อมตัวอย่างได้ในบทความนี้เลย

ทำความรู้จัก โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร คืออะไร

ทำความรู้จัก โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร คืออะไร

การใช้งานระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรนั้น เป็นรูปแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าให้กับทุกระบบหลักของการผลิตทางการเกษตร และเป็นระบบใหม่ล่าสุดที่เข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งในการเลือกใช้งานระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรนี้ ครอบคลุมทุกด้านในการทำเกษตรทั้งหมด ตั้งแต่ เกษตรรูปแบบของพืชพันธุ์ การประมง รวมถึง การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเช่นกัน มีประโยชน์หลายด้านอย่างมาก และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าระยะยาวให้กับเกษตรกรด้วยเช่นกัน สำหรับยุคนี้เป็นการลงทุนที่ราคาไม่สูงอีกต่อไป เนื่องจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มีการพัฒนาอย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงตอบโจทย์ด้านการใช้งานสำหรับเกษตรกรรมมากขึ้น 

ประโยชน์ของ โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของ โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการเลือกนำระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรมาช่วยงานด้านต่างๆ มีดังนี้

ช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า

ต้นทุนหลักของการทำเกษตรกรรมต่างๆ แต่ละด้านนั้น ต้องยอมรับว่าเป็นต้นทุนที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าเยอะมากที่สุด ทั้งด้านดูแลด้านการเกษตรพืชพันธุ์ การทำประมง หรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรก็ตาม ทุกอย่างถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือและพลังงานไฟฟ้าเข้าช่วย ดังนั้น การเลือกนำระบบโซล่าเซลล์มาใช้กับการเกษตร จึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับธุรกิจการเกษตรอย่างมาก เพราะพลังงานไฟฟ้าจะถูกผลิตขึ้นจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงระบบการจัดเก็บพลังงานไว้ใช้อย่างจำเป็น จึงทำให้การใช้แผงโซลาร์เซลล์ประหยัดงบค่าไฟฟ้าได้มากขึ้นหลายเท่า ช่วยให้มีเงินทุนเหลือใช้ต่อยอดทำอย่างอื่นในธุรกิจได้อีกมากมาย และการลงทุนเพื่อติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในครั้งเดียว คุ้มค่ากับทุนระยะยาวได้ตลอดอย่างแน่นอน เป็นการลงทุนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร

พลังงานแสงอาทิตย์ที่มาจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในการทำการเกษตรนั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตรกรรมได้ครบวงจรทุกด้าน เช่น การใช้พลังงานโซลาร์เซลล์กับระบบปั๊มน้ำ ที่เป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตรทุกรูปแบบ สามารถปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบชลประทานจากในดินช่วยได้ และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง ลดการก่อปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการขับเคลื่อนพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆ ก็สามารถใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้าช่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นกัน ทำให้ผลผลิตของพืชพันธุ์ต่างๆ เติบโตอย่างสมบูรณ์ ได้รับจำนวนผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิม หรือแม้แต่ระบบการระบายอากาศของการทำเกษตรเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้รับพลังงานอย่างเต็มที่โดยไม่สิ้นเปลืองงบด้านค่าไฟฟ้า เป็นการนำพลังงานธรรมชาติมาช่วยดูแลธุรกิจด้านธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ

เพิ่มความยั่งยืน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ยังมีประโยชน์เรื่องการช่วยเพิ่มความยั่งยืนให้กับเกษตรกรมากขึ้น เพราะการเลือกติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะเป็นการนำพลังงานธรรมชาติมาหมุนเวียนในการขับเคลื่อนแทนเชื้อเพลิงต่างๆ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อโลก ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เป็นการทำอุตสาหกรรมการเกษตรที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมของโลก และยังเป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วช่วยให้เกษตรกรประหยัดงบประมาณได้หลายล้านบาทต่อปีอย่างแน่นอน เป็นการใช้งานที่เป็นประโยชน์ทั้งกับปัจจุบันและในอนาคต

ได้แหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้

พลังงานแสงอาทิตย์ของระบบโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะกับการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงทำให้การใช้งานแผงโซลาร์เซลล์ที่รับตรงพลังงานของแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและกักเก็บพลังงานสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้ เป็นแหล่งพลังงานที่มีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้จริงนั่นเอง รับตรงจากธรรมชาติสู่ธรรมชาติ เรียกได้ว่าการใช้ระบบโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรที่ต้องพึ่งพาพลังงานในการช่วยเหลือการทำเกษตรอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยในระบบชลประทาน การช่วยในด้านระบบแสงสว่าง และการช่วยในระบบระบายอากาศ เป็นต้น

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้งานโซลาร์เซลล์สำหรับการทำเกษตรกรรมนั้น เกษตรกรสามารถนำพลังงานมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทุกด้าน เพราะระบบโซลาร์เซลล์ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาระยะยาวต่อโลกอย่างแน่นอน ดีมากกว่าการใช้ระบบพลังงานเครือข่ายไฟฟ้าปกติที่มาจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีการเผาผลาญตลอด ทำให้แหล่งพลังงานอื่นๆ จะหมดไปอย่างสิ้นเปลืองในอนาคต ดังนั้น การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนด้วยระบบโซลาร์เซลล์จึงดีต่อทั้งการทำเกษตรและต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าอย่างแน่นอน เป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถรับประกันความยั่งยืนของภาคเกษตรกรรมได้เช่นกัน ประหยัดงบได้หลายเท่า

เป็นการลงทุนระยะยาว

การลงทุนด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีอย่างมากสำหรับเกษตรกร เพราะแผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งาน 25 – 30 ปี ซึ่งหมายความว่า งบประมาณด้านค่าไฟฟ้ารวมถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นในด้านเกษตรกรรม จะอยู่กับการลงทุนได้อย่างยาวนานระดับนี้แน่นอน โดยไม่มีค่าซ่อมบำรุงอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย และยิ่งในปัจจุบันนี้ ราคาในด้านติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการทำเกษตรสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้นานหลายปี นอกจากนี้ ต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์ได้ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรพอเพียงด้วยโซล่าเซลล์

โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในปัจจุบัน มีกี่ประเภท

โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในปัจจุบัน มีกี่ประเภท

ในปัจจุบัน มีการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรมีอยู่ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ กระแสตรง และ กระแสสลับ โดยทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันที่สามารถอธิบายได้ง่ายๆ ดังนี้

ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

แผงโซลาร์เซลล์แบบนี้เป็นระบบที่ประหยัดมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนการลงทุนติดตั้ง หรือระบบเสริมอื่นๆ เพราะกระแสตรงคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่รับเข้ามายังโซลาร์เซลล์ ดึงไปใช้กับอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ที่ต้องใช้ไฟฟ้าในทันที จะไม่มีการแบ่งกักเก็บตัวพลังงานไว้ ดังนั้น ข้อจำกัดของระบบไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็นการใช้งานที่สามารถใช้ได้เฉพาะในตอนกลางวันและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดโดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ สามารถใช้ได้กับทุกระบบ ทุกอุปกรณ์ด้านการเกษตร แม้แต่ระบบปั๊มน้ำ จึงทำให้ระบบนี้ได้รับความนิยมสำหรับการใช้งานร่วมกับการรดน้ำเข้าแปลง การสูบน้ำเข้าแปลง การทำระบบปั๊มน้ำแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบ

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

ระบบนี้จะมีหลักการทำงานและการดึงพลังงานมาใช้ทันทีคล้ายกับระบบไฟฟ้ากระแสตรง และข้อแตกต่างของระบบไฟฟ้ากระแสสลับจะอยู่ที่การใช้อินเวอร์เตอร์มาช่วยแปลงกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้สามารถจัดเก็บพลังงานแบ่งไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้ เช่น การทำการเกษตรควบคู่กับการใช้พลังงานไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เหมาะกับเกษตรกรที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับระบบนี้อยู่แล้ว จะคุ้มค่าในการติดตั้งระบบไฟฟ้ากระแสสลับอย่างมาก อาจใช้เป็นการทำปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร ควบคู่กับการใช้ปั๊มน้ำภายในบ้านแบบนี้ก็ได้เช่นกัน เป็นการนำพลังงานมาใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ตัวอย่างการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร

ตัวอย่างการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร

เพื่อให้เห็นภาพในการนำระบบโซล่าเซลล์เข้ามาใช้ในด้านการเกษตรมากขึ้น บทความนี้จึงได้รวบรวมตัวอย่างการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรมาให้กับเกษตรกรได้เข้าใจมากขึ้น จะมีอะไรบ้าง ไปดูเลย

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

การทำปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เรียกได้ว่าเป็นระบบหลักที่เกษตรกรมักจะทำเป็นระบบแรกสำหรับการใช้งานโซลาร์เซลล์ร่วมในทันที โดยเฉพาะกับพื้นที่การเกษตรในเขตห่างไกลที่พลังงานไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จำเป็นต้องใช้โซลาร์เซลล์เข้าช่วยทำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและยังประหยัดงบประมาณสูงสุดด้วยเช่นกัน เพราะปั๊มน้ำเป็นระบบสำคัญในการทำเกษตรทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะกับแปลงพืชผัก แปลงนา การทำประมง หรือการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบโซลาร์เซลล์ไฟฟ้ากระแสตรงได้เลย พลังงานแสงอาทิตย์จะถูกดึงมาทันที และใช้งานเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดตลอดทั้งวัน ไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่เพราะน้ำจะต้องสูบไปยังแหล่งแปลงนาแปลงผักอยู่แล้ว อีกทั้งระบบโซลาร์เซลล์ใช้ได้กับทุกระบบใหญ่ๆ ได้แน่นอน คุ้มค่าทั้งการเลือกใช้กระแสตรง หรือกระแสสลับให้เข้ากับงานที่ต้องการ

ระบบระบายความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

การทำระบบระบายความร้อนและระบบการทำความเย็นต่างๆ สำหรับใช้ช่วยเหลือในภาคเกษตรกรรมนั้น เหมาะกับงานด้านการทำปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์อย่างมาก เพราะการทำเกษตรรูปแบบนี้จะเป็นการทำงานในพื้นที่ปิดล้อม จึงต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและการควบคุมอากาศของฟาร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเรื่องโรคระบาด การเจ็บป่วย รวมถึงผลผลิตที่ได้รับจากสัตว์ในฟาร์มทั้งหมด นอกจากนี้การทำระบบระบายความร้อนสำคัญมากกับการกำจัดฝุ่น ความชื้น หรือกลิ่นพิษทุกรูปแบบ จึงทำให้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยให้งบประมาณด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและการทำปศุสัตว์ประหยัดมากขึ้น แต่ได้รับประสิทธิภาพเต็มที่เท่าเดิม เนื่องจากระบบการระบายอากาศแบบนี้ ใช้พลังงานเยอะมากที่สุด จึงตอบโจทย์กับการเลือกโซลาร์เซลล์มาช่วยอย่างมาก ยิ่งกับการทำฟาร์มโคนมนั้นจะเสียงบประมาณด้านนี้สูงที่สุด จึงแนะนำว่าระบบโซลาร์เซลล์แก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย

ระบบให้แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบให้แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบแสงสว่างที่ใช้โซลาร์เซลล์เข้าช่วยด้านการเกษตรจะเป็นการออกแบบมาสำหรับการทำแปลงพืชในร่ม เพราะพืชผักเหล่านี้จะต้องการแสงในการเติบโตช่วงเริ่มต้นเท่านั้น จึงต้องมีการใช้ระบบควบคุมแสงต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างใช้งบพอสมควร ดังนั้นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาจัดเก็บแล้วปรับเปลี่ยนให้เข้ากับอุปกรณ์ของระบบนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับการควบคุมงบอย่างมากเช่นกัน แถมยังคุ้มค่าที่จะติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่สามารถใช้พลังงานไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้ทั่วทั้งแปลง และเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวภายในบ้านก็ได้อีกด้วย โดยเฉพาะฤดูหนาวหรือฤดูฝนที่แสงแดดเข้ามาค่อนข้างน้อย จึงทำให้โซลาร์เซลล์สำคัญต่อระบบให้แสงสว่างอย่างมาก ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชผลได้ตลอดปี 

ระบบพ่นยาฆ่าแมลงพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี้ เป็นการพัฒนาระบบช่วยเหลือเกษตรรายย่อยที่ตอบโจทย์อย่างมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพืชผลได้อย่างเต็มที่ และประหยัดงบประมาณในด้านการดูแลพืชพันธุ์ได้อีกหลายเท่า ทำให้ผลลัพธ์ด้านพืชผักออกมามีคุณภาพ ส่วนระบบพ่นยาฆ่าแมลงด้วยโซลาร์เซลล์จะเป็นการดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผ่านแบตเตอรี่ หรือการชาร์จแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เลือกใช้ แต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทเครื่องพ่นแบบไหนก็สามารถรองรับโซลาร์เซลล์ได้

รถแทรกเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์

รถแทรกเตอร์เป็นเครื่องจักรพื้นฐานในการเกษตรที่ใช้พลังงานค่อนข้างมาก ทั้งพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานขับเคลื่อนอื่นๆ เพื่อช่วยให้การทำฟาร์มง่ายมากขึ้น และเพิ่มผลผลิตจากพืชต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการใช้งานรถแทรกเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นการใช้ระบบโซลาร์เซลล์แทนพลังงานน้ำมันไปเลยทั้งหมด ทำให้การวิ่งของรถแทรกเตอร์สามารถใช้งานได้ยาวนาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าน้ำมันได้มากขึ้นหลายเท่า แถมยังมีการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไว้ใช้วิ่งตอนกลางคืนได้แล้วตอนนี้ เพราะฉะนั้น แม้ว่ารถแทรกเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์จะยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ก็ตาม แต่ผลลัพธ์ที่มีการทดลองมาใช้งานก็เป็นโอกาสที่ชัดเจนสำหรับอนาคตในการทำการเกษตรอย่างมาก 

สรุป

โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร คือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ ในอุปกรณ์ด้านการทำเกษตรกรรมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกษตรกรประหยัดงบประมาณมากขึ้นหลายเท่าในทุกๆ ปี ทุกๆ เดือน แถมยังเป็นการลงทุนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว เห็นผลทันทีตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร รวมถึง ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดภาวะเรือนกระจกได้ จึงเหมาะกับการลงทุนอย่างมาก โดยเฉพาะกับเขตการทำเกษตรกรรมพื้นที่ห่างไกล ระบบโซลาร์เซลล์เรียกได้ว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงและลดงบประมาณได้มากที่สุดนั่นเอง 

Leave a commentสงวนลิขสิทธิ์ © 2021 บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็นเนอร์จี จำกัด